Děkujeme účastníkům za účast na konferenci NANOCON 2014.
Gratulujeme vítězce ceny Dr. Tasila Prnky a vítězům posterové sekce.

 

    

 

Vítězka ceny Dr. Tasila Prnky pro vědce do 33 let:
STEPONKIENE Simona - National Cancer Institute, Vilnius University, Vilnius, Lithuania, EU

Čestné uznání:
BÁBELOVÁ Andrea - Cancer Research Institute SAS, Bratislava, Slovakia, EU
 

Vítězové posterové sekce:
1. místo - KROMKA Alexander - Institute of Physics of the ASCR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
2. místo - YALCINKAYA Fatma - Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic, EU
3. místo - ŠKANTÁROVÁ Lenka - University of P.J. Safarik, Kosice, Slovakia, EU

Čestná uznání:
KO Yee Song - Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf, Switzerland
ZOBAČ Ondřej - Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU
VYKOUKAL Vít - Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU
JANPETCH Nattakammala - Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ABKHALIMOV Evgeny - A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of RAS, Moscow, Russian Federation

 

Zvaní přednášející

  • jeden z nejuznávanějších materiálových vědců na světě
  • vynálezce nového typu solárního článku
  • jeho jméno se pravidelně objevuje mezi kandidáty na Nobelovu cenu
  • dosažením H-indexu 151 patří mezi deset nejvíce citovaných chemiků na světě
  • mezinárodně uznávaný polymerní chemik
  • nejvíce známý zřejmě pro objev tzv. atomární radikálové polymerizace (ATRP), tj. nové metody syntézy polymerů, která představuje revoluci ve způsobu tvorby makromolekul
  • spolutvůrce 46 v USA patentovaných technologií, držitel 132 mezinárodních patentů
  • H-indexem 123 se řadí mezi nejcitovanější chemiky na světě

Hlavní sponzoři

Sponzoři a vystavovatelé

Mediální partneři

Organizátor

Partneři