Ing. Jan TOPINKA, PhD., DSc.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Vzdělání: 1979 Inženýr chemie, České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha; 1986 CSc. v oboru chemických věd, České vysoké učení technické(ČVUT), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha; 1991 Post-doc pobyt (1 rok), toxikologie, genotoxicita a chemická kancerogeneze, GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesyndheit, Institut für Toxikologie, Neuherberg, Německo; 2005 obhájen titul DSc. v oboru biomedicínských věd, Akademie věd ČR

Zaměstnání: 1985 – 1991 vědecký pracovník, Laboratoř biologické psychiatrie, Psychiatrické centrum Praha), Praha 1992 – 1998 samostatný vědecký pracovník, Laboratoř genetické ekotoxikologie, Ústav experimentalní medicíny AV ČR, Praha 1998 – 2004 samostatný vědecký pracovník, GSF –Forschungzentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Toxikologie, Neuherberg, Německo 2004 – vedoucí vědecký pracovník Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 2007– vedoucí Laboratoře genetické toxikologie, ÚEM AV ČR,v.v.i. Praha 2008– Ústav životního prostředí, samostatný vědecký pracovník

Pracovní aktivity a zájmy: Molekulární epidemiologie, testovaní genotoxicity komplexních směsí, studie, chemická kancerogeneze, antioxidační a antikancerogenni působení vitaminů, populační studie, biomarkery expozice mutagenům a kancerogenům,

Vědecká/výzkumná činnost: Řešitel a spoluřešitel domácích a zahraničních výzkumných projektů podporovaných GAČR, AV ČR,MŽP ČR, MŠMT ČR a EC zabývajících se problematikou biologických a zdravotních účinků znečištěného ovzduší: Grant MŽP ČR – VaV-SL/5/160/05 Granty MŠMT ČR – č.2B06088 (ENVIRONGEN) a č. 2B06150 (anti-PAU) Grant AV ČR – č.1QS500390506 Grant GAČR – č.310/07/0961; Granty EC – No.QLK4-CT-2002–02198 (ChildrenGeno Network) QLK4–2002–02395 (PINCHE) 018385–2 (INTARESE.)

Členství v odborných společnostech: Society of Toxicology Deutsche Geselschaft für Pharmakologie and Toxikologie (DGPT) European Environmental Mutagen Society (EEMS) Česká biologická společnost Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím (předseda).
 

Vybrané publikace:

Odkazy a další četba mohou být pro tento článek k dispozici. Chcete-li zobrazit odkazy a další četbu, musíte si tento článek zakoupit.

  • J. Topinka, P. Rossner Jr., A. Milcova, J. Schmuczerova, V. Svecova and R. J. Sram: DNA adducts and oxidative DNA damage induced by organic extracts from PM2.5 in an acellular assay. Toxicology Letters, 2011, in press.
  • J. Topinka, J.Hovorka, A. Milcova, J. Schmuczerova, J. Krouzek, P. Rossner Jr., R. J. Sram: An acellular assay to assess the genotoxicity of complex mixtures of organic pollutants bound on size segregated aerosol. Part I: DNA adducts Toxicology Letters, 198, 2010, 304-311.
  • P. Rossner Jr., J. Topinka, J.Hovorka, A. Milcova, J. Schmuczerova, J. Krouzek, R. J. Sram: An acellular assay to assess the genotoxicity of complex mixtures of organic pollutants bound on size segregated aerosol. Part II: Oxidative damage to DNA Toxicology Letters, 198, 2010, 312-316.
  • J. Topinka, S. Marvanová, J. Vondráček, O. Sevastyanova, Z. Nováková, P. Krčmář, K. Pěnčíková, M. Machala: DNA adducts formation and induction of apoptosis in rat liver epithelial ‘stem-like’ cells exposed to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. Mutation Res. (Fundam.) 638, 2008, 122–132.
  • J. Topinka, O.Sevastyanova, B.Binková, I.Chvátalová, A.Milcová, Z.Lněničková, Z.Nováková, I.Solansky, R.J.Šrám: Biomarkers of air pollution exposure – Study in policemen in Prague. Mutation Res. (Fundam.) 624, 2007, 9–17.
  • J.Topinka, I. Hertz-Piccioto, M.Dostál, I. Chvátalová, Poh-Sin Yap, C.E.W. Herr, T. Greenfield, R.J. Šrám: The DNA repair gene XPD/ERCC2 polymorphisms Arg156Arg (exon 6) and Lys751Gln (exon 23) are closely associated. Toxicol. Lett. 172, 2007, 85–89.

 

Zpět